กลับหน้าหลัก
 
ชื่อกิจกรรม:
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 10 “วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0”
รายละเอียด:
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 10 "วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่:
2018-05-24
ข้อมูลโดย: นางสาววิมลรัตน์ กันแตง