หัวข้อข่าว : โครงการบรรยายพิเศเรื่อง "จริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัย" โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ในวันที่ 22 กันยายน 2558
รายละเอียดข่าว : สถานวิจัยเพื่อความเป้นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "จริยธรรมการเผยแพร๋งานวิจัย แรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนในยุคนี้" โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
ไฟล์เอกสารแนบ : โครงการบรรยายพิเศเรื่อง
เว็บลิงค์ :
ประกาศข่าววันที่ : 2015-09-02