หัวข้อข่าว : โครงการสำรวจพื้นที่และพัฒนาข้อเสนอวิจัยความหลากหลายของเห็ดและรา ในวันที่ 25 - 27 กันยายน 2558
รายละเอียดข่าว : สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการสำรวจพื้นที่และพัฒนาข้อเสนอวิจัยความหลากหลายของเห็ดและรา ในวันที่ 25 - 27 กันยายน 2558 ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเผ่าไทย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ไฟล์เอกสารแนบ : โครงการสำรวจพื้นที่และพัฒนาข้อเสนอวิจัยความหลากหลายของเห็ดและรา  ในวันที่ 25 - 27 กันยายน 2558
เว็บลิงค์ :
ประกาศข่าววันที่ : 2015-09-02