กลับหน้าหลัก
 
ชื่อกิจกรรม:
นิสิตฝึกงาน นางสาวนภัสกร จนธนสารสมบัติ
รายละเอียด:
นางสาวนภัสกร จงธนสารสมบัติ (น้องนัท) สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2558
วันที่:
2015-06-02
ข้อมูลโดย: admin