Username:
Password:
 
 
  ภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม:
โครงการสำรวจสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรบ้านกวางอั้น
วันที่:
2017-10-21
ชื่อกิจกรรม:
โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อชุมชน ปี 2560
วันที่:
2017-02-04
ชื่อกิจกรรม:
โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
วันที่:
2016-02-23
ชื่อกิจกรรม:
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่:
2015-11-16
ชื่อกิจกรรม:
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ ณ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่:
2015-11-09
 
 
  Tab Rotate
 
  • ดช.นที อินแตง
  • นางสาวสุวรรณา โพพา
  • ครูธัญลักษณ์ สีหะวงค์
  • นางประสงค์ สุวรรณแสง
  • ครูศรีสุดา มาลัย