กลับหน้าหลัก
 
ชื่อกิจกรรม:
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนเรื่อง "สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ" โดยได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้จาก สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียด:
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนเรื่อง "สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ" โดยได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้จาก สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้นำชุมชนต่าง ๆ เรียนรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อ 3 วันที่ผ่านมาคุณลง คุณป้า ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก รับรองค่ะโครงการดี ๆ แบบนี้คณะวิทย์-แพทย์ของเราจะต้องชัดขึ้นอีกอย่างแน่นอน ขอขอบคุณ ดร.กฤษณ์ ตันตนะวัตน์ , ดร.พฤตินันท์ สุฤทธิ์ , ดร. ร.ท. หญิง สายศิริ มีระเสน และบุคลากรสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
วันที่:
2017-06-28
ข้อมูลโดย: admin