หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดข่าว : กองบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ระยะที่ 1) กองบริหารการวิจัย ได้ที่ URL:http://dra-is.research.nu.ac.th/dra-elibrary หากพบปัญหาการใช้งานหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ นายประธาน สายคำ เบอร์ 8640
ไฟล์เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ประกาศข่าววันที่ : 2014-02-18
กลับหน้าหลัก